Autoriteti Portual Durres
Slider

AUTORITETI PORTUAL DURRËS

Porti i Durrësit menaxhohet nga Autoriteti Portual Durrës (APD).Organet drejtuese të tij janë: Këshilli Drejtues dhe Drejtoria Ekzekutive, që drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i cili është përgjegjës për operimin dhe menaxhimin e Portit

Çertifikimet ISO

Sistemi i integruar i menaxhimit në  Autoritetin Portual Durrës , i çertifikuar nga Quality Austria më datë 07.04.2021 përbëhet nga:

INFORMACIONE

Shërbimet në Port

Nëpërmjet ndërfaqes online “Shërbime Portuale” Autoriteti Portual Durrës synon të lehtësoje bashkëpunimin me operatorët publik, privat, biznes dhe individ nëpërmjet ofrimit online të shërbimeve më kryesore.
#APD, më prane jush!

Newsroom

Galeri fotosh