Autoriteti Portual Durres
Slider

AUTORITETI PORTUAL DURRËS

Porti i Durrësit menaxhohet nga Autoriteti Portual Durrës (APD).Organet drejtuese të tij janë: Këshilli Drejtues dhe Drejtoria Ekzekutive, që drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i cili është përgjegjës për operimin dhe menaxhimin e Portit

INFORMACIONE

Shërbimet në Port

Nëpërmjet ndërfaqes online “Shërbime Portuale” Autoriteti Portual Durrës synon të lehtësoje bashkëpunimin me operatorët publik, privat, biznes dhe individ nëpërmjet ofrimit online të shërbimeve më kryesore.
#APD, më prane jush!

Newsroom

Galeri fotosh