Play Video

PROJEKTI I MARINËS TURISTIKE TË DURRËSIT

Në datën 10 Gusht 2022, në prani të Kryeministrit Edi Rama dhe Zëvendës-Kryeministres Belinda Balluku, u nënshkrua Memorandumi i mirëkuptimit për zhvillimin e marinës turistike të Durrësit, mes Z. Mohamed Alabbar, Administrator dhe përfaqësues i “Eagle Hills Real Estate Development”, dhe Z. Erlis Hereni, Administrator dhe përfaqësues i “Albanian Seaports Development Company”, shoqëri aksionare në pronësi të Autoritetit Portual Durrës e krijuar për të siguruar mbarëvajtjen e zhvillimit të projektit

Play Video

Qendra e Ekselencës për Çështjet Detare

Qendra e Ekselencës për Çështjet Detare ( CEMA) është një iniciativë e themeluar nga Autoriteti Portual Durrës me partner Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe Insitutin për Bashkëpunim dhe Zhvillim, me mbështetjen e Sekretariatit të Përhershëm të Komunitetit të Transportit dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë.

Çertifikatat ISO

ISO 9001:2015

Menaxhimi i cilësisë

ISO 14001: 2015

MENAXHIMI I MJEDISIT

ISO 45001: 2018

MENAXHIMI I SIGURISË SHE SHËNDETIT NË PUNË

ISO 50001:2018

MENAXHIMI DHE EFIÇENCA E ENERGJISË

Porti ynë po evoluon gjatë gjithë kohës.

Smart Port

Jemi duke kërkuar vazhdimisht mënyra për ta bërë portin më efikas dhe më të qëndrueshëm.

Transparenca

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Autoritetit Portual Durrës.

Hyrja në port

Autoriteti Portual dhe partnerët e tij punojnë së bashku për të siguruar që porti të mbetet i arritshëm.

Siguria

Siguria portuale është prioriteti ynë kryesor.
Copyright © 2022 Autoriteti Portual Durres . All Rights Reserved