Programi i Transparencës

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
 • Koordinatori : Elitjona Doko
 • E-mail: [email protected]
 • Numri i gjelbër: 08007374
 • Tel: 042 221956
 • Adresa: Tregtare, Lagjja nr. 1
 • Orari
  • E hënë – E enjte: 08:00 – 16:00
   E premte: 08:00 – 14:00

Model Format Ankese

Model kerkese per informim

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi APD
Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të APD
Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të APD
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Copyright © 2023 Autoriteti Portual Durres . All Rights Reserved