08/11/2019
Projekte

Gjashtë Autoritete portuale të Adriatikut dhe Jonit (SUPAIR), vizitë pune në Barcelonë

Përfaqësuesit e gjashtë Autoriteteve portuale, nga Durrësi, Venecia,Trieste,Pireu, Selaniku dhe Bar (Tivar), vizituan në fund të vitit të kaluar portin e
Barcelonës. Kjo vizitë studimore e Konsorciumit SUPAIR që u organizua nga Escola Europea, pjesë integrale e portit te Barcelonës, synonte thellimin e
njohurive dhe sigurimin e përvojës mbi problematikat potenciale në porte. Gjatë vizitës në Qendrën e apdrkiatorëve dhe Pilotëve portuale, partnerët e
Projektit ndoqën nga afër operacionet e portit dhe diskutuan për projektet e nismat e zbatuara tashmë, si dhe zhvillimet e planifikuara në Portin e
Barcelonës. Më pas Pjesëmarrësit e konsorciumit vizituan terminalet e ndryshme të portit në rrugë detare. U prezantua një përshkrim i hollësishëm i situatës së tanishme
operacionale, si dhe investimet potenciale që janë planifikuar.

Lini një Përgjigje

Copyright © 2021 Autoriteti Portual Durres . All Rights Reserved