previous arrow
next arrow
Slider

Newsroom

Play Video

DURRES YACHTS AND MARINA PROJECT

On August 10, 2022, in the “Map Hall” of the Prime Minister’s Office was held the signing ceremony of the Memorandum of Understanding for the „Durres Yachts and Marina“ project, between Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar, chairman and representative of “Eagle Hills Real Estate Development“ Ltd and Mr. Erlis Hereni, CEO and representative of “Albanian Seaports Development Company”, shareholding company owned by the Durres Port Authority established to support the progression of the project implementation.

Siguria Kunder Zjarrit zjarr

Siguria Navigacionale navigacionale

Siguria në punë sigpune

Siguria Portuale fspd

Policia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe e Shpëtimit (PMNZSH)

Në Autoritetin Portual Durrës PMNZSH është një strukturë në varësi të Drejtorisë Ekzekutive të APD-së dhe e mbështet veprimtarinë e saj në ligjin  nr. 8766 dt. 05-04-2001 të PMNZSH-së, VKM  nr. 289 dt. 27-06-2002 për  riorganizimin e PMNZSH-së në objektet me rëndësi ekonomike dhe në rregulloren e brendshme të APD-së.PMNZSH ka si qëllim parandalimin dhe shpëtimin e jetës së njerëzve e të pronës nga rreziku i zjarrit, kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë, dhënien e asistencës teknike, si dhe ndërhyrjen…

Siguria navigacionale

Sinjalistika detare (fenerët ndricues) e cila mbulohet nga Shërbimi Hidrografik Shqiptar dhe orienton drejt të gjitha anijet (mjetet lundruese) që i afrohen portit dhe radës së Durrësit për të shmangur përplasjet apo rënien në cekëtinë.
Të dhëna më të hollësishme mbi sa më sipër janë të pasqyruara në hartat navigacionale të cilat disponohen nga Shërbimi Hidrografik.

Siguria në punë

Autoriteti Portual për mbrojtjen e sigurisë teknike, kërkon shërbim të kualifikuar të mbrojtjes teknike dhe kushteve të punës. Portet konsiderohen si vende me nivel të lartë rreziku gjatë kryerjes së operacioneve që zhvillohen brenda tij. Për këtë qëllim, Autoriteti Portual punon në përputhje me ligjin e portit dhe ligjet e rregullat shqiptare “Mbi sigurinë dhe shëndetin në vëndin e punës” si dhe në përputhje me të gjitha standardet aktuale ndërkombëtare ku aderon Shqipëria.

Siguria Portuale

Autoriteti Portual Durrës është përgjegjës për sigurinë në port. FSPD ka për detyrë mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e infrastukturës, objekteve dhe vlerave të portit. Krijimin e nje mjedisi të sigurt dhe të përshtatshëm për Autoritetin Portual dhe operatorët e tjerë të cilët veprojnë në hapësirën e portit gjatë 24 orëve është objektivi kryesor i FSPD (Forca e Sigurisë Portuale Durrës).   

Memberships

ISO CERTIFICATION

ISO 9001:2015

Quality management systems

ISO 14001: 2015

environmental management system

ISO 45001: 2018

ealth and safety management standard

ISO 50001:2018

Energy management systems
Copyright © 2023 Autoriteti Portual Durres . All Rights Reserved