Category: Uncategorized

APD shpall dy vende vakante për punonjës sigurie/ 06 maj 2021

Ne vijim te zbatimit te Udhezimit Nr. 7 datë 11.06.2015 të Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës “Për percaktimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të Forcës së Sigurisë ne Portet Detare të Republikës së Shqipërise”, kerkojme nga ana juaj publikimin ne faqen zyrtare web te APD shpalljen e 2 (dy) vendeve vakante prane FSPD per pozicionin e punes:

 1. Punonjës sigurie, FSPD

        Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

Punonjësit e FSPD-së kryejnë shërbim si:

 • Personel roje i Zyrave të Sigurisë (Njësitë tokësore fikse)
 • Patrullë me automjet (Njësitë tokësore të lëvizshme)
 • Personeli i sigurisë në sallën Operative

Punonjësit e Sigurisë pranë FSPD kanë për detyrë:

 • Të njohin, mbrojnë dhe garantojnë zbatimin e ligjeve, akteve nënligjore që ngarkojnë me detyra e kompetenca FSPD-në.
 • Të njohin strukturën organizative të Autoritetit Portual Durrës, FSPD-së dhe strukturave të tjera që operojnë ne port.
 • Të ruajnë rrethimin e portit, te mbrojnë dhe të ruajnë të gjithë sektorët portualë, vlerat dhe infrastrukturat ndaj çdo lloj kërcënimi, qoftë edhe terrorist, duke përdorur mjete apo sisteme vrojtuese audiovizive, pajisje ndërlidhjeje si dhe duke përdorur teknika të ndryshme, duke respektuar ligjet në fuqi; përdorin qen shërbimi duke marrë masa për parandalimin e pasojave që mund të sjellë ky lloj shërbimi.
 • Të kryejnë kontrolle sigurie, si patrullime rastësore të paktën çdo dy orë, duke përfshirë të gjithë rrethimin nga toka, uji dhe anën e akostimit, sigurimin e cimave të ankorimit të anijeve. Të gjitha incidentet dhe cenimet esigurisë raportohen teautoritetet ose shërbimet e emergjencës sipasnevojës dhe regjistrohen me anë të Formularit të raportimit të incidenteve.
 • Të kenë njohuri të plota dhe kualifikimin përkatës për përdorimin e armatimit dhe pajisjeve të kontrollit të sigurisë, si dhe të njohin mirë procedurat e kontrollit të sigurisë për pasagjerët, bagazhet, automjetet, kontejnerët, anijet etj.
 • Të marrin masa te menjëhershme për zbatimin e procedurave në rast evidentimi të artikujve të ndaluar dhe të bëjnë raportim për çdo rast.
 • Të parandalojnë veprimtaritë kriminale dhe të raportojnë menjëherë tek Policia e Shtetit çdo lloj veprimtarie kriminale dhe hetimi ndaj tyre dhe të marrin masa si: a) dhënien e ndihmës së nevojshme të dëmtuarve, b) marrjen e masave për ndalimin e kapjen e autorëve të ngjarjes, për ruajtjen dhe sigurimin evendit të ngjarjes deri në ardhjen e punonjësve të policisë së shtetit, c) sigurimin e të dhënave për dëshmitarët e ngjarjes apo autorët.
 • Të bashkëpunojnë me policinë dhe doganën për zbatimin e procedurave të kontrollit të automjeteve, pasagjerëve dhe anijeve.
 • Të vlerësojnë çdo informacion që ka të bëjë me raste emergjence dhe të veprojnë me iniciativë dhe me të marrë udhëzime t’i ndjekë ato, me qëllim ruajtjen e jetës dhe pronës, vendosjen e rregullit duke ndihmuar agjencitë pjesëmarrëse për zgjidhjen e situatës.
 • Të përdorin forcën dhe armët, në bazë të ligjit , “Për përdorimin e armeve”, duke i konsideruar ato si mjet ekstrem, me qëllim ndalimin e personave që kanë kryer, janë duke kryer, ose ka të dhëna të mjaftueshme se kanë kryer ose po përgatiten të kryejnë një krim në ambientet e portit apo në anijet që kanë për detyrë të ruajnë dhe përpiqen t’i shpëtojnë ndalimit.
 • Të qëndrojnë në vendin e punës dhe të zbatojnë me rigorozitet proçedurat operative në përputhje me këtë rregullore dhe urdhrat që jepen nga eprorët e drejtpërdrejtë.
 • Të kryejnë shërbimin me uniformën e miratuar, me ose pa armatim (sipas natyrës së shërbimit), pajisje dhe mjete speciale dhe në asnjë rast të mos largohen nga vendi i punës pa marrë leje nga eprori përkatës dhe pa u zëvendësuar.
 • Të marrin në dorëzim dhe të dorëzojnë detyrën me procesverbal, të kontrollojnë vazhdimisht pajisjet e sigurisë që përdorin në sektorin e shërbimit dhe të njoftojnë shefat e turneve për çdo anomali apo incident që vërehet.
 • Të mbajnë kontakt me radio me sallën operative duke i raportuar çdo një ore dhe të veprojnë menjëherë për çdo informacion që marrin nga salla operative.
 • Të njohin komunitetin rrethues dhe zonat më të nxehta të dëmtimit të perimetrit, dhe të raportojnë çdo anomali që vërehet gjatë operimit.
 • Të jenë të familjarizuar me gjithë punonjësit e të gjitha subjekteve që operojnë në port, të njohin mirë detyrat e gjithsecilit, të njohin mirë pajisjet dhe të jenë të familjarizuar me të gjitha rregullat e vendosura për administrimin e çelësave, drynave për hapjen dhe mbylljen e tyre.
 • Të kontrollojnë vendosjen e rregullt të automjeteve në sheshet dhe kalatat e portit duke lenë rrugë të lire kalimi pa penguar punën për proceset e ngarkim shkarkimit.
 • Të njohin planin e vendosjes, skemën përkatëse si dhe sektorin ku kryejnë shërbimin, si dhe të kryejnë detyrat e përcaktuara në planet e miratuara për situata emergjente apo të kalimit të sigurisë në nivelin 2 dhe 3.
 • Të marrin pjesë dhe të kryejnë trajnim për kualifikimin e personelit çdo muaj të organizuar në bazë të planit mbi përgatitjen profesionale.

          

CNN i kushton një kronikë transformimit që pritet në portin e Durresit/ 01 maj 2021

Imagjinoni një plan ndërtimi madhështor në Shqipëri, kjo është çka Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndërmend të bëjnë!
Emiratet e Bashkuara po kryejnë një investim masiv prej 2.5 miliardë dollarësh në një port, si pjesë e asaj që konsideron si Europa e re.

Gazetari ynë foli me një nga ndërtuesit kryesor në Emirate.

Mohamed Alabbar, drejtor i kompanisë Emaar Properties: “Europa e Re” është shumë tërheqëse për mua. Kur shoh Shqipërinë, atë që po ndodh me qeverinë atje, shoh sa shumë po punojnë të gjithë për të zhvilluar vendin, për ta çuar përpara, dhe si ta them dua që unë të jem i pari që shkon atje.

Sepse të gjithë treguesit janë të duhurit, dyfish rritje në turizëm, 450 kilometra bregdet të mahnitshëm me pamje nga Greqia aty pranë.

Ju thoni që Europa e Re ju tërheq dhe të gjithë u çuditën shumë kur Emiratet e Bashkuara, personalisht ju, bëtë një lëvizje madhore drejt këtyre vendeve, si Serbisë, Beogradit dhe funksonoi!
Kjo është një si një front i dytë në Europën e re. Kështu e shihni ju?

Po, dhe që atëhere kam qënë në të gjitha këto vende. Rritje ekonomike mbreslënëse, fuqi punëtore, qeveri që punon ditë-natë për t’u bërë pjesë e Europës së vërtetë.

Pra ju e shihni dhe shumica e njerëzve thonë shiko imazhin që Shqipëria ka për korrupsionin, për trafikun e drogës, trafikun e njerëzve, kjo nuk ju pengon?

Jo, fatkeqësisht Shqipëria ka një të shkuar, për shkak të qeverive të mëparshme, mbase qysh nga para 90-ës dhe është përballur me të, i është dashur të kalojë në këtë fazë. Asgjë nuk bëhet brenda një nate, por ata ia kanë dalë dhe të gjithë treguesit janë shumë pozitivë sipas meje, prandaj po investoj në një projekt të konsiderueshëm dhe jam shumë krenar që jam i pari në këtë aspekt.

Është interesante sepse kanë kaluar një tërmet katastrofik në 2019, i cili shkatërroi shumë ndërtesa, përfshirë këtu edhe Portin e Durrësit. Duket si një mundësi për rindërtim dhe rizhvillim për vendin.

Po, sigurisht, ka shumë projekte rindërtimi që po zbatohen tani dhe shpresoj të mund të kontribuojmë jo vetëm për rindërtim, por të mund të kontribuojmë që Shqipëria të vendoset në hartë dhe të ftojë investitorë të tjerë aty bashkë me ne, sepse sigurisht jemi aty për të investuar, por nëse arrijmë të kontribuojmë e të bëjmë detyrën tonë si qytetarë të mirë dhe të mund të vëmë në pah rëndësinë dhe vlerën e këtij vendi, të qeverisë dhe popullit të tyre…

Ky është një projekt projekt madhor, 800 mijë m2, apartamente, hotele, zyra, një tërësi objektesh do thoja. Ky model nga Emiratet e Bashkuara, që ju e keni realizuar në Dubai mund të transferohet në një vend si Shqipëria?

Epo, mendoj që këtë e kam realizuar në shumë vende, por i fundit ishte në Serbi, ku morëm përsipër stacionin e trenit, dhe bëra të njëjtën gjë dhe funksionoi jashtëzakonisht shumë mirë. Vërtet besoj që kjo gjë funksionon kudo në botë, nëse e bën mirë, me partnerët e duhur, për të ndërtuar portin më të madh në detin Adriatik në Durrës me mbi 12 mijë apartamente, hotele, restorante e dyqane, mendoj se për mua është si të kem një ëndërr që shkoj dhe e kthej në realitet.

Porti i Durrësit/ Rritet me 12% sasia e mallrave të përpunuar në 3 muajt e parë të 2021/ 28 prill 2021

Në të katër Terminalet e portit të Durrësit gjatë periudhës janar-mars të këtij viti janë përpunuar afro 1 milion tonë mallra të ndryshme.

Sipas të dhënave të Sektorit të Statistikave në APD, gjatë këtyre tre muajve në portin më të madh të vendit janë përpunuar 971,425 mijë tonë mallra gjithsej, ose 12 përqind më shumë se sa e njejta periudhë e vitit 2020.

Nga statistikat portuale mësohet gjithashtu se, gjatë perpunimit në Terminale të 166 anijeve dhe 214 trageteve janë shkarkuar dhe ngarkuar 105 mijë tonë mallra më shumë se vitin e kaluar.

Nga mallrat për eksport bie në sy çimento, ndërsa në listën e mallrave të importit ka patur rritje të volumit të plehrave bujqësore, hekurit për ndërtim, etj.

Porti i Durrësit certifikohet me standardet ISO për cilësinë e menaxhimit/ 22 prill 2021

Në ambientet e Autoritetit Portual Durrës, u zhvillua ceremonia e marrjes në dorëzim të certifikimeve ISO.

Porti i Durrësit, pas një pune voluminoze 12 mujore, kaloi me sukses dy fazat e auditimit nga trupa certifikuese (Quality Austria), për 4 standarde ndërkombëtare:

 1. ISO 9001:2015 – Menaxhimi i Cilësisë,
 2. ISO 14001:2015 – Menaxhimi i Mjedisit,
 3. ISO 45001:2018 – Menaxhimi i Sigurisë dhe Shendetit në Punë,
 4. ISO 50001:2018 – Menaxhimi i Energjisë.

Këto certifikime janë tregues të qartë të rritjes së cilësisë së shërbimeve që ofrohen në Portin e Durrësit, sikundër dhe një mesazh pozitiv për klientët ndërkombëtarë dhe përdoruesit e Portit.

“Standardizimi i shërbimeve portuale sipas kërkesave dhe referencave ndërkombëtare është jo vetëm një vlerësim për APD, por gjithashtu një udhërrëfyes për mbarëvajtjen e investimeve madhore të Portit Turistik në Durrës dhe Portit të ri të integruar të mallrave në Porto Romano”, u shpreh Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i APD, z. Pirro Vengu.

Ky proces tejet i rëndësishëm do të vijojë me standardizime të tjera të domosdoshme lidhur me aktivitetet portuale.

22 Prill, “Dita Ndërkombëtare e Tokës”, dita e mirënjohjes ndaj Planetit Tokë, i cili mbështet të gjitha format e jetës/ 22 prill 2021

Dita e sotme,e njohur edhe si “Dita Ndërkombëtare e Tokës”, shënon një ditë botërore përcaktuar nga Kombet e Bashkuara, në celebrim të mbështetjes dhe mbrojtjes së natyrës dhe jetës në planetin tonë. Kjo ditë ofron një mundësi për të rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë globale për sfidat e mirëqenies së planetit dhe të gjithë jetës që ai mbështet, si dhe nënvizon përgjegjësitë kolektive të gjithësecilit prej nesh, të parashikuara edhe në “Deklaratën e Rio-s 1992”, për promovimin e harmonisë me natyrën dhe Tokën dhe për arritjen e një ekuilibri të drejtë midis nevojave ekonomike, sociale dhe mjedisore të brezave të tanishëm dhe të ardhshëm të njerëzimit.

Toka, padyshim është planeti i cili vetëm ka dhënë përnjerëzimin, ndaj “Dita Ndërkombëtare e Tokës”, është një prej 365 ditëve të vitit në të cilën çdo banor i këtij planeti ka mëshumë se një arsye për t’u ndalur dhe konsideruar ndikimin që ka gjurma e tij e karbonit në komunitetin ku jeton dhe në botë në tërësi.

Viti 2021, markon edhe 51 vjetorin e eventeve të përvitshme dedikuar kësaj dite. Subjekti në thelb të eventeve të këtij viti është “Të Rikthejmë Tokën Tonë”.

Rimëkëmbja nga pandemia COVID-19, ofron një mundësi për të rivendosur botën në një rrugë më të  pastër, të gjelbër, e më të qëndrueshme dhe teksa planeti ynë përjeton një tjetër vit të vështirë krize për shkak të pandemisë, fokusi i Ditës së Tokës së këtij viti, nuk mund të ishte më në analogji me aktualitetin.

“Të Rikthejmë Tokën Tonë”, një iniciativë që synon rikthimin e ekosistemeve globale përmes mjeteve natyrore, teknologjisë së gjelbër dhe inovacionit. Çelësi për arritjen e këtij synimi për ruajtjen dhe restaurimin e habitateve, kërkohet tek politikat respektive si dhe ndryshimet e sjelljes që mund të mbështesin rimëkëmbjen e ekosistemeve të Tokës.

Ndryshimet klimaterike dhe degradimet e tjera mjedisore kanë modifikuar dhe prishur sistemet tona natyrore, duke çuar në epidemi dhe sëmundje të reja dhe fatale të cilat janë shoqëruar pashmangshmërisht nga reçesione të ekonomisë globale. Por ndërkohë që ndryshimet e klimës dhe Covid 19 na rikujtojnë dëmin që kemi shkaktuar ndër vite, “Rikthimi i Tokës”, na risjell në vëmëndje opsionet e shumta të cilat mundësojnë këtë qëllim madhor duke hedhur poshtë nocionin se zbutja ose adaptimi janë mënyrat e vetme për të adresuar ndryshimet klimaterike. Gjithësecili prej nesh duhet të impenjohet në këtë angazhim, jovetëm në kuadër të përkujdesjes ndaj natyrës por sepse ne i detyrohemi çdo frymëmarrje asaj. Secili prej nesh ka nevojë përnjë Tokë të shëndetshme e cila mbështet punën, jetesën, mirëqenien shëndetësore dhe lumturinë tonë. Një planet i shëndetshëm nuk është më një opsion – është një domosdoshmëri

Porti i Durrësit në funksion të tregtisë së Kosovës dhe Maqedonisë/ 21 Prill 2021

Dy anije me mallra të ndryshme, që janë përpunuar ditët e fundit në portin e Durrësit, kanë sjellë mallra tranzit, me destinacion dy vende fqinje, Kosovën dhe Maqedoninë.

Nga të dhënat portuale, mësohet se në molin 5 ka përfunduar shkarkimi i anijes “Nova” me 3,384 tonë xhama.

E gjithë sasia e mallit, menjëherë pas shkarkimit ka vijuar udhëtimin me kamionë drejt kryeqytetit të Kosovës, Prishtinë.

Sipas të njejtit burim, një javë më parë ka përfunduar përpunimi i anijes “Seba”, nga e cila janë shkarkuar rreth 1,000 tonë nitrat me thasë, që janë nisur me kamionë drejt Maqedonisë.

Ambasadori gjerman viziton Portin e Durrësit, në fokus thellimi i bashkëpunimit mes palëve/ 16 prill 2021

Kreu Ekzekutiv i Autoriteti Portual Durrës, z. Pirro Vengu, mirëpriti për një takim pune ambasadorin gjerman, shkëlqesinë e tij, z. Peter Zingraf.

Amabasadori Zingraf, vlerësoi klimën pozitive të ofruar ndaj biznesit gjerman dhe u shpreh i gatshëm për rritje të mëtejshme të bashkëpunimit me Portin e Durrësit, si një ndër aktorët kryesorë të zhvillimit ekonomik të vendit dhe me potencial të rëndësishëm për shkëmbimet tregtare në rajonin tonë.

Pas prezantimit të zhvillimeve që pritet të ndodhin në Portin e ri tregtar të Durrësit në Porto Romano, z. Vengu e njohu ambasadorin me një hap të rëndësishëm që është ndërmarrë së fundmi për hapjen e Qendrës së Ekselencës për Çështjet Detare, një bashkëpunim i Autoritetit Portual dhe Universitetit të Durrësit, që pritet të luaj një rol kyc në formimin e profesionistëve të rinj të detarisë si dhe për rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore në të gjithë sektorin e transportit detar.

Porti i Durrësit anëtarësohet në organizatën më të rëndësishme të porteve në Europë (ESPO)/ 13 prill 2021

Porti i Durrësit është pranuar në Organizatën Europiane të Porteve Detare (European Sea Ports Organisation), në të cilën bëjnë pjesë 22 porte të Bashkimit Europian. Porti i Durrësit është Porti i parë në rajon që anëtarësohet në ESPO, në cilësinë e anëtarit vëzhgues, krah porteve të Islandës, Izraelit dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në takimin e parë virtual që është zhvilluar mes anëtarëve të kësaj organizate, ka marë pjesë Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i APD-së, Pirro Vengu.

Duke shprehur kënaqësinë që Porti më i madh i Shqipërisë bëhet pjesë e një organizate të tillë, z. Vengu theksoi se ekspertiza e pakrahasueshme e ESPO do të ndihmojë Portin e Durrësit në rritjen e standarteve të shërbimeve portuale dhe në fuqizimin e sektorit detar në Shqipëri.

“Anëtarësimi në ESPO merr një rëndësi të veçantë në kuadër të çeljes së negociatave të Shqipërisë me BE-në. Tek ESPO, Porti i Durrësit do të gjejë një mbështetje të fortë në funksion të mbarëvajtjes së projekteve madhore të qeverisë Shqiptare në Durrës dhe Porto Romano.”, u shpreh Vengu.

“Me këtë anëtarësim ESPO forcon prezencën e saj në Mesdhe dhe Adriatik. Kam bindjen se anëtarësimi i Portit të Durrësit do të forcojë edhe më tej marrëdhëniet e mira mes Durrësit dhe porteve europiane, dhe përderisa Shqipëria është qartësisht e angazhuar në rrugën e anëtarësimit në BE, jemi shumë të lumtur të mikpresim portin kryesor Shqiptar në familjen tonë!” tha Annaleena Mäkilä, Kryetare e ESPO.

Rriten me 16% volumet e mallrave të transportuara me tragete në Portin e Durrësit/ 12 prill 2021

Volumi i mallrave të trasportuar me tragete nga/drejt portit të Durrësit gjatë 3-mujorit 2021 është rritur me 16%, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit 2020.

Rritje prej përkatësisht 22 dhe 3 % kanë regjistruar edhe shifrat e kamionëve dhe autoveturave, që kanë shfrytëzuar tragetet e linjave Durrës – Bari dhe Durrës – Ankona e kthim.

Nga të dhënat statistikore në APD, mësohet se tragetet kanë transportuar rreth 221 mijë tonë mallra gjithsej, dhe se sasia më e madhe është shënuar në hyrje në portin më të madh të vendit.

Që nga fillimi i këtij viti tragetet kanë kryer 214 lundrime vajtje-ardhje, ose 12 lundrime më shumë se sa në 3-mujorin e vitit 2020, ndërsa shifra e udhëtarëve që kanë frekuentuar tragetet ka arritur në rreth 80 mijë gjithsej, ose 17 %më pak se vitin e kaluar.

Megjithë rritjen graduale gjatë muajit mars, shifrat e udhëtarëve me tragete mbeten të ulëta si pasojë e kufizimeve nga pandemia, që u vendos për shkak të Covid-19.

APD/ Në përpunim tetë anije tregtare, në pritje pesë të tjera/ 08 prill 2021

Dy anije tregtare, përkatësisht me çimento dhe konteinerë, janë akostuar sot paradite në molin 4 dhe 6 të portit më të madh të vendit, ndërsa pas disa orësh pritet të akostohet edhe një anije tjetër me skrap.

Në Dispeçerinë e APD-së, mësohet se aktualisht në portin e Durrësit po përpunohen tetë anije me mallra të ndryshme, si qymyr, bërsi soje, çimento, ure’, flourit, konteinerë, etj, me një sasi të përgjithshme prej rreth 46 mijë tonë.

Në radën portuale ndodhen dy anije me 4,800 tonë mallra si makineri dhe qymyr, ndërsa gjatë 48 orëve të ardhshme pritet të mbërrijnë në port edhe pesë anije të tjera tregtare me rreth 16 mijë tonë melaminë, skrap, çimento, dhe hekur gjithsej.