Play Video

Qendra e Ekselencës për Çështjet Detare

Qendra e Ekselencës për Çështjet Detare ( CEMA) është një iniciativë e themeluar nga Autoriteti Portual Durrës me partner Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe Insitutin për Bashkëpunim dhe Zhvillim, me mbështetjen e Sekretariatit të Përhershëm të Komunitetit të Transportit dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë.

LIBRI I TARIFAVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE

LIBRI I TARIFAVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE NË AUTORITETIN PORTUAL DURRËS PËR VITIN 2021

Çertifikatat ISO

ISO 9001:2015

Menaxhimi i cilësisë

ISO 14001: 2015

MENAXHIMI I MJEDISIT

ISO 45001: 2018

MENAXHIMI I SIGURISË SHE SHËNDETIT NË PUNË

ISO 50001:2018

MENAXHIMI DHE EFIÇENCA E ENERGJISË

Porti ynë po evoluon gjatë gjithë kohës.

Smart Port

Jemi duke kërkuar vazhdimisht mënyra për ta bërë portin më efikas dhe më të qëndrueshëm.

Transparenca

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Autoritetit Portual Durrës.

Hyrja në port

Autoriteti Portual dhe partnerët e tij punojnë së bashku për të siguruar që porti të mbetet i arritshëm.

Siguria

Siguria portuale është prioriteti ynë kryesor.
Copyright © 2022 Autoriteti Portual Durres . All Rights Reserved