Shërbimi i rimorkiatorit  

Ky shërbim kryhet nga Shoqëria Aksionere e “ASHD- Anijet e Shërbimit Detar”.   

Përdorimi i towboats është i detyrueshëm në hyrje dhe dalje për transportin e mallrave dhe pasagjerëve me 1500 ton NRT dhe më lart. Kjo kompani ka në dispozicion gjashtë harqe peshqesh, lundrues vinçi heqjen e 80 ton kapacitet, barkave me motor rreth 70 specialist etj 
 

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni: Email: info@ashd.al   

Telefon: +355 52 222288; 0672060081 

apdrkiatori