Autoriteti Portual Durres
Slider

AUTORITETI PORTUAL DURRËS

Porti i Durrësit menaxhohet nga Autoriteti Portual Durres (APD).Organet drejtuese të tij janë: Këshilli Drejtues, – Drejtoria Ekzekutive, që drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv cili është përgjegjës për operimin dhe menaxhimin e Portit

ZbuloShërbimet në Port

Shërbimet për anije

Maksimumi permasave të anijeve që mund të përpunohen :  

Shërbime për Pasagjerët

Permbajtja do të përditësohet 

Shërbimet për mallra

Kompanitë e Ngarkim Shkarkimit

INFORMACIONE

Autoriteti Portual Durres

Informacion

Linjat e Trageteve

Autoriteti Portual Durres

Informacion

Raporti Ditor per Anije

Autoriteti Portual Durres

Informacion

Raporti Ditor i Trageteve

Autoriteti Portual Durres

Informacion

Linjat e konteniereve

Autoriteti Portual Durres

Informacion

Raporti Ditor per Krocere

Porta nr.1 

Lejohet të kalojnë në hyrje dhe në dalje: këmbësorë;bicikleta; motocikleta.

Porta nr.2

Lejohet të kalojnë  në hyrje-dalje: autovetura; bicikleta; motocikleta; automjete shërbimesh.

Porta nr. 3

Lejohet të kalojnë në hyrje dhe në dalje: këmbësorë dhe bicikleta.

Porta nr. 4

Lejohet të kalojnë në hyrje dhe në dalje: këmbësorë; bicikleta; motocikleta; autobusë; autovetura; automjete shërbimesh.

MENDIMETE NDRYSHME

0

Terminali i Konteniereve

0

Terminali i Trageteve

0

Terminali Lindor

0

Terminali Perendimor

Postime

Galeri fotosh