Autoriteti Portual Durres
Slider

AUTORITETI PORTUAL DURRËS

Porti i Durrësit menaxhohet nga Autoriteti Portual Durrës (APD).Organet drejtuese të tij janë: Këshilli Drejtues dhe Drejtoria Ekzekutive, që drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i cili është përgjegjës për operimin dhe menaxhimin e Portit

Shërbimet në Port

Shërbimet për anije

Maksimumi permasave të anijeve që mund të përpunohen :  

Shërbime të facilitetit portual

Permbajtja do të përditësohet 

Shërbimet portuale

Shërbimet që ofrohen nga APD

INFORMACIONE

Informacion

Linjat e Trageteve

Informacion

Raporti Ditor per Anije

Informacion

Raporti Ditor i Trageteve

Informacion

Linjat e konteniereve

Informacion

Raporti Ditor per Krocere

Porta nr.1 

Lejohet të kalojnë në hyrje dhe në dalje: këmbësorë;bicikleta; motocikleta.

Porta nr.2

Lejohet të kalojnë  në hyrje-dalje: autovetura; bicikleta; motocikleta; automjete shërbimesh.

Porta nr. 3

Lejohet të kalojnë në hyrje dhe në dalje: këmbësorë dhe bicikleta.

Porta nr. 4

Lejohet të kalojnë në hyrje dhe në dalje: këmbësorë; bicikleta; motocikleta; autobusë; autovetura; automjete shërbimesh.

Postime

Galeri fotosh